Katarzyna Petera-Grywińska

lek. stom. Katarzyna Petera-Grywińska

specjalista chirurgii stomatologicznej
absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego
wieloletni pracownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM

W Przyjaznej Stomatologii zajmuje się głównie leczeniem chirurgicznym i implantologicznym, a także leczeniem zachowawczym i protetycznym