Joanna Dunajewska

lek. stom. Joanna Dunajewska

absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

W Przyjaznej Stomatologii zajmuje się leczeniem zachowawczym, pedodoncją (leczenie dzieci) oraz protetyką